Styrelse

Styrelsens sammansättning

Styrelsen vald vid årsmötet 2023. Fr v längst fram: Monica Mimer och Christer Ljung. Bakom dem från vänster: Håkan Detterfelt, Lena Wireskog, Eric Fundin, ViviAnn Åberg, Larsåke Paulsson, Palle Hultberg och Jan Engdahl.

Kontaktuppgifter 2024


Gillesmästare

Christer Ljung - christer.ljung@telia.com


Vice gillesmästare

Håkan Detterfelt - mhdetterfelt@gmail.com


Skattmästare

ViviAnn Åberg - viviann.aberg@gmail.com

   

Gillespräntare

Larsåke Paulsson - larsakepau@gmail.com

   

Styrelseledamöter 

Roger Didrick - r.didrick@telia.com

Paul Hultberg - paul.hultberg50@gmail.com

Monica Mimer- monica.mimer@gmail.com

Lena Wireskog - lena.wireskog@live.com

Jan Engdahl - janengdahl1948@gmail.com


Mail till Gillet - laugeksjo@gmail.com