Film och Föredrag

Nyproducerad film

Ett år i Eksjö 2019-20

Laurentii Gille

Äldre Eksjöfilmer som berarbetats av Laurentii Gille

och fått ljud och speakertext

Rosenlöfs filmer, del 1,

åren 1933-57.

Rosenlöfs filmer, del 2,

åren 1958-71.

Filmade föredrag

Eksjö 500 år med Eksjö-utställningen 1938.

Resa i gränsbygd 2007. Bruadungen, Fallostenen, Bordsjö, Degla och Stjärneborg.

2008. Efter årsmötet kåserade Göran Modig kring gamla Eksjövykort.

2009. Föredrag av Carina Carstensen om Eksjös kvinnohistoria.

2010. Österbymo-Eksjö järnväg. Åke Herbertsson berättar.

2011. Musikproduktion i Eksjö. Evan Ljunggren.

2012. Tema Kalla kriget. Militär beredskap och planering.

2013. Bevarande över tid och rum med Lennart Grandelius.

2016.  Den blodiga fredagen. Balltutlämningen med Christer Ljung.

2018. Föredrag om 1918 - ett historiskt årtal. Håkan Detterfelt och Paul Hultberg.

2019. Föredrag  av Josef Rydén om Småländsk industrihistoria.

2007. Krusagården. Åsa Johansson berättade om hur det var att bo i den gamla gården.

2008. Föredrag av Carina Carstensen om gator i Eksjö med personanknytning.

2009. Föredrag av Georg Fransson om Eksjöverken.

2010. Eksjös statskyrkohistoria. Föredrag av Jan Erik Andersson.

2011. Flyttade hus i Eksjö. Lennart Grandelius.

2012. Småländsk matkultur. Sten Janér.

2013. Gästgiverisystemet. Föredrag av  Johan Holmström.

2016.  Gamla stan på insidan. Lennart Grandelius berättar.

2018. Föredrag om Nannylund av Leif Johansson.

2019. Föredrag om Borgmästarvillans historia av ägaren Fix Lars Persson.

2007. Det agrara Eksjö. Agronomi doktor Carin Israelsson.

2008. Tidningsmannen

Arne Argus kåserar.

2009. Föredrag av Linnea Hörlén berättade om frikyrkohistoria.

2010.  Eksjö från stenålder till Gustav Vasa. Carina Carstensen.

2011.  Köpmansläkterna Petri och Borg. Anders Bengtsson.

2012. Revyer i Eksjö sedan 1940-talet. Gunnar Dahlén.

2013. Eksjö Folkets Park med Jan Engdahl.

2016. Eksjö-Hus med Anders Lindholm.

2018. Föredrag om Lennarts Bakeri & Konditori av Anita Svensson.

2020. Eksjö tingsrätt - lite historia och några rättsfall. Krister Nordberg.

2008. Stadens stjäl. Katarina Dunér berättade och visade egna Tv-produktioner.

2008. Peter Danielsson från Kalmar läns museum berättar om indelningsverket

2009. Nils Karlsson och Arne Axelsson berättade om gamla Eksjöoriginal.

2010. Garnisonens hjärta - övningsfältet. Christer Ljung berättar.

2011. Eksjöläkare förr och nu.

Sven-Olov Lindahl berättar.

2013.  Sture Ahlstedt kåserar över ämnet Eksjö himmel och helvete.

2017. Forssellska gården Ciselören. Britt-Marie Börjesgård berättar.

2014.  Föredrag av Christer Ljung om Ingenjörtrupperna i Eksjö.

2016. Föredrag om Forssellska gården.

2019. Föredrag om det medeltida Eksjö av Ann-Marie Nordman och L Grandelius.

2020. Föredrag om Wallstens industrier av Sten Wallsten.