Hem

Elden som brände Laurentius (S:t Lars) till döds när han offrades som kristen martyr i Rom den 10 augusti 258 e. Kr. Roms ståthållare tålde inte att Laurentius delade ut kyrkans tillgångar bland fattiga och sjuka i staden.

Laurentii Gille

Ändamål

Laurentii Gille är en ideell förening med hemort i Eksjö stad och kommun. Gillet bildades den 30 oktober anno 1994.


Laurentii Gille har som mål att öka kunskaperna om Eksjö stads historia, dokumentera och levandegöra densamma samt ge inblick i forna tiders seder och bruk i denna del av Småland.

För att uppnå dessa mål skall Gillet anordna föredrag, utflykter och offentliga program.


Laurentii Gille skall i sin verksamhet tillvarata stadens unika miljöer. Gillet skall samarbeta med museerna i Eksjö och föreningar som verkar i samma syfte.


Läs om senaste boken EKSJÖ STAD - en lång historia i korthet på mediafliken. Klicka på länken här och se vad Jönköpings läns folkrörelsearkiv skriver.

https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/author/jfa/